Bunar koji je progutao DuBoisa

Sićušni gradić DuBois, Pennsylvania, usred je gadne borbe oko rascjepkanog bunara. Nakon stoljeća sječe, rudarstva i bušenja, grad se sada suočava s ekološkom štetom

SAD će ponovno pokrenuti J & J -ovo cjepivo

Cjepivo, koje je pauzirano tjedan i pol, ponovno će se pokrenuti nakon što je savezno savjetodavno vijeće zaključilo da njegova korist u spašenim životima nadmašuje njegove rizike od rijetkih, ali opasnih krvnih ugrušaka.